O mnie

Zjawisko lustrzanego odbicia obrazu od zawsze fascynowało artystów i skłaniało ich do refleksji na temat odzwierciedlania rzeczywistości. Zagadnienie to jest mi szczególnie bliskie ze względu na tematykę moich obrazów, których motywem są pejzaże z motywem wody. Płaska powierzchnia lustra jeziora, stawu czy rzeki odbijająca pejzaż, tworzy nowe światy, daje możliwość włączenia w malarską rzeczywistość jej własnego powtórzenia. Tworzy się swoisty paradoks: lustro czy woda – to odbijające świat płaskie powierzchnie, które mają zobowiązania w czasie względem rzeczywistości, w przeciwieństwie do obrazu, które takich zobowiązań nie posiada. Lustro jest w sztuce starym, wymownym, wieloznaczeniowym motywem, a jego symbolika jest niesłychanie bogata.

Motyw lustra jest ważny i bliski także dla mnie, dlatego znalazł się w moich twórczych poszukiwaniach. Pojawia się w moim malarstwie w postaci powierzchni stawu, jeziora czy nawet kałuży. Tafla wody w naturze, to żywioł nieustannie podlegający zmianie, przeobrażeniom. Zmienia się także odbijająca się w niej przyroda. Malując, staram się uchwycić tę ulotność, zatrzymać lustrzany, ruchliwy, zmienny żywioł. Moje pejzaże są poniekąd arkadyjskim obrazem świata, są odpowiedzią na moje romantyczne tęsknoty. Są także refleksami, odbiciami moich wspomnień, w których pragnę oddawać atmosferę niesamowitości, tajemniczości, intymność przeżytych chwil. Odbicie w tafli wody symbolizuje więc w moim malarstwie kontakt z przeszłością i jednocześnie ze światem marzeń, w którym nie ma ograniczeń. Staje się moim osobistym narzędziem samopoznania.