2022

“Rusałka”, olej i tempera na płótnie, 160x120cm

“Władca puszczy”, olej i tempera na płótnie, 160x120cm

olej i tempera na płótnie, 130x100cm

“Arkada”, olej i tempera na płótnie, 150x110cm

olej na płótnie, 3x24cm

olej i tempera na płótnie, 150x120cm

“Gromada”, olej i tempera na płótnie, 120x150cm

“Zmierzch”, olej i tempera na płótnie, 120x120cm

olej i tempera na płótnie, 120x120cm

“Hop!”, olej i tempera na płótnie, 120x120cm

olej i tempera na płótnie, 110x110cm

“Odlot”, olej i tempera na płótnie, 110x110cm

“Przesmyk”, olej i tempera na płótnie, 150x110cm

olej i tempera na płótnie, 110x80cm

“Brzeg”, olej i tempera na płótnie, 110x110cm

“Przystań”, olej i tempera na płótnie, 100x110cm

olej i tempera, 100x80cm